Articles

 การ Login เข้าจัดการเว็บไซต์ ด้วย Direct Admin Control Panel

URL ในการ login เข้าสู่  Control Panel คือ https://ชื่อเว็บของท่าน.com:2222...

 อับโหลดข้อมูลเว็บไซต์ ด้วย filezilla

แนะนำการอับโหลดเว็บไซต์ ขึ้นเซิร์ฟเวอร์1. ตรวจสอบรหัสผ่านที่ได้จากระบบหลังเปิดบริการโฮสติ้ง2....