ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์


หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการใช้งาน คุณสามารถสร้าง Ticket เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องของเรา ทุกๆ ความประสงค์ของคุณจะถูกบันทึกและกำหนดหมายเลข Ticket ที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถใช้หมายเลขนี้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดทุกๆ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทำให้คุณทราบถึงความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาของคุณ โดยคุณสามารถเลือกส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดังรายการต่อไปนี้


 Helpdesk

ต้องการความช่วยเหลือ / แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

 Domains Desk

ต้องการความช่วยเหลือ / แจ้งปัญหาเกี่ยวกับโดเมน

 Sales Desk

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ

 Billing Desk

ยืนยันการชำระเงินค่าบริการ ติดตามเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

 Manager

แนะนำติชม ร้องเรียนบริการ

 Free Trial or Request A Demo

ต้องการทดลองใช้งานระบบอีเมลหรือระบบคัดกรองสแปม