Why ServerToday?

We're the Experts! (มืออาชีพ)

เราดำเนินธุรกิจให้บริการอีเมลมาอย่างยาวนาน ทีมของเรามีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในการให้บริการอีเมลกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทีมสนับสนุนของเราสามารถเข้าถึงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้และอัพเดทเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

Comprehensive Security

ปัจจุบันภัยคุกคามบนโลกอินเตอร์เน็ตมีความซับซ้อนมากขึ้น เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์จึงเลือกใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูงในรูปแบบ Hybrid Security Monitoring Operations เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามซึ่งครอบคลุมใน 3 ระดับ ดังนี้
Next Generation Firewall -ป้องกันในระดับเครือข่าย
Host-based Firewall - ป้องกันในระดับระบบปฏิบัติการ
Anti-Spam & Anti-Virus Gateway - ป้องกันในระดับโปรโตคอล

World-class Infrastructure

Server Infrastructure หลักวางอยู่ที่ Internet Data Center ในประเทศไทย พร้อมมี Server สนับสนุนในต่างประเทศกระจายอยู่ทั่วโลก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อกับ Backbone Network ขนาดใหญ่ สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยและการดูแลจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

Low TCO Solutions

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่คุ้มค่ากว่า ด้วยโมเดลการเช่าใช้ระบบพร้อมบริการสนับสนุนทางเทคนิคแบบเบ็ดเสร็จจากมืออาชีพ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเพิ่ม-ลดขนาดบริการได้ตลอดเวลา
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้
ช่วยลดความยุ่งยากและลดภาระงานในการดูแลและบริหารจัดการระบบ
เพิ่มความต่อเนื่องและลดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานด้านไอที
เพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาการขาดผู้ชำนาญเฉพาะทางขององค์กร
ข้อกำหนดการให้บริการ SLA (Service Level Agreement)

99.9% Uptime Guarantee

เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ยินดีรับประกันคุณภาพบริการในระดับสูงด้วยการรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% พร้อมข้อกำหนดการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ซึ่งหมายความว่า บริการอีเมล เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ จะได้รับการรับประกันสถานะความพร้อมใช้งาน 99.9% ของเวลาดำเนินการทั้งหมดภายในระยะเวลาของเดือนปฏิทิน

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที