ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์