บริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญ

Professional Services for Zimbraผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Zimbra

สนใจนำซอฟต์แวร์ Zimbra ไปใช้งานแต่ขาดบุคลากร หรือ กำลังใช้งาน Zimbra แต่พบปัญหา ระบบไม่เสถียร สแปมเยอะ แก้ไขปัญหาไม่จบไม่สิ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำแนะนำและบริหารจัดการ Zimbra Server แบบครอบคลุม ช่วยคุณประหยัดเวลา ลดข้อจำกัด ลดความเสี่ยงและช่วยคุณขับเคลื่อนระบบอีเมลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดWe're the expertise!

Site Assessment & Solution Design

รับออกแบบระบบอีเมลรวมถึงการประเมินโครงสร้างระบบตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ Zimbra ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

 • ตรวจสอบปัญหา สภาพแวดล้อมปัจจุบันของระบบ
 • กำหนดปัญหาและความต้องการของระบบใหม่
 • ออกแบบโซลูชั่น พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน (BOM)
 • จัดทำเอกสาร กำหนดขั้นตอนการเปิดให้บริการ

Deployment & Configuration

รับติดตั้งระบบอีเมล ปรับจูนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบอีเมลภายใต้ซอฟต์แวร์ Zimbra เพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามข้อกำหนดในขั้นตอนออกแบบระบบของ Zimbra

 • ติดตั้งองค์ประกอบหลักตามข้อกำหนด
 • ติดตั้งองค์ประกอบร่วม เช่น Email Security
 • ติดตั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น External Authen
 • ติดตั้งแบบ HA (High Availability Clustering)

Testing (Functional & Performance)

บริการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของ Zimbra ตามเอกสารข้อกำหนดของ Zimbra Best Practices พร้อมทั้งปรับจูนทุกองค์ประกอบของระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ Zimbra สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทดสอบ Functional หลักแบบ end-to-end
 • ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Zimbra
 • ทดสอบระบบเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดของระบบ
 • ปรับจูนระบบให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดบริการจริง

Integration & Data Migration

รับปรับแต่งระบบหรือประยุกต์ใช้งานอีเมล Zimbra ให้ทำงานร่วมกับระบบอีเมลอื่น เช่น GSuite หรือ Office365 (หนึ่งชื่อโดเมน 2 ระบบ) รับโอนย้ายข้อมูลอีเมลจากระบบอีเมลเดิมมายัง Zimbra Server

 • ปรับแต่งคอนฟิคของ Zimbra ในขั้นสูง
 • ประยุกต์ใช้ Zimbra ให้ทำงานร่วมกันกับ 3rd Party
 • ประยุกต์ใช้งานระบบ Single Authen
 • โอนย้ายข้อมูลอีเมลจากระบบเดิม มายัง Zimbra

Audit & Performance Tuning

รับตรวจสอบ ประเมินโครงสร้างระบบและวินิจฉัยการทำงานของ Zimbra หลังจากที่เปิดใช้งานระบบไปแล้ว รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา หรือคอขวด (Bottleneck) ที่พบในระหว่างการใช้งาน ปรับจูนระบบเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 • เก็บข้อมูล Log ของ Zimbra Server
 • ประเมินประสิทธิภาพของ Zimbra Server
 • วิเคราะห์รากปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไข
 • ปรับจูนระบบเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดซ้ำ

Best-Fit Solutions

ต้องการคำแนะนำในการสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
รับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี