ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

Zimbra Collaboration Suite

Network Edition (NE)

ลิขสิทธิ์ Zimbra ในรุ่น Commercial License ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟังก์ชั่นอีเมลและการทำงานร่วมกันระดับโลกอย่างครบครัน พร้อมกับได้รับสิทธิ์ในการอัพเดทซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในการเข้าถึงพอร์ทัลของ Zimbra โดยตรง

รุ่นของซอฟต์แวร์ :

  • Professional Edition (PE) ฟังก์ชั่นครบทุกโมดูล
  • Standard Edition (SE) ฟังก์ชั่นน้อยกว่า PE

  • * หนึ่งเซิร์ฟเวอร์สามารถผสมระหว่าง PE และ SE ได้

รูปแบบลิขสิทธิ์การใช้งาน

  • ลิขสิทธิ์แบบรายปี (Annual License) ได้รับสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Zimbra ในเวอร์ชั่นที่ซื้อเป็นระยะเวลา 1 ปี - สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง จะต้องต่ออายุทุกปี เพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งาน อัพเดทซอฟต์แวร์และการเข้าถึงพอร์ทัลช่วยเหลือของ Zimbra

  • ลิขสิทธิ์แบบถาวร (Perpetual License) ได้รับสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Zimbra ในเวอร์ชั่นที่ซื้อไปจนถึงปี 2099 - ต้องต่ออายุ SnS (Service & Support) ทุกปี เพื่อรักษาสิทธิ์การอัพเดทซอฟต์แวร์และการเข้าถึงพอร์ทัลช่วยเหลือของ Zimbra

  • * จำหน่ายเป็นแพ็ค [ 25/250/2,500 บัญชี/แพ็ค ]
    * ลิขสิทธิ์ใช้งานแบบถาวรเป็นรูปแบบที่ประหยัดที่สุด

Open Source Edition (OSE)

Zimbra รุ่นโอเพนซอร์ส ประกอบด้วยฟังก์ชั่นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ (FOSS) โดยในอิดิชั่นนี้จะไม่มีฟังก์ชั่นการสำรองและกู้คืนข้อมูล ฟังก์ชั่น HSM, Delegate Admin, MAPI, Mobile Active Sync รวมถึงฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (2FA & SMIME) และไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคใดๆ จากทีม Zimbra

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ?

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับ Zimbra รุ่นโอเพนซอร์ส เช่น เพิ่มโมดูล Mobile Active Sync, Backup & Restore, การกำหนด Admin แบบลำดับชั้น หรือการจัดการ Storage (HSM) เรามี 2 ตัวเลือก แนะนำดังนี้

  • Zimbra Suite Plus โปรแกรมเสริมจาก Zimbra
  • Zextras Suite โปรแกรมเสริมจาก Zextras