จดทะเบียนชื่อโดเมน

อัตราค่าจดทะเบียนโดเมน

ชื่อโดเมน gTLDs (Generic Top Level Domains)
Code Description / Restrictions Pricing
.com Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท 600.-
.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 800.-
.org Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 1,200.-
.biz Business / ห้างร้านบริษัท 1,200.-
.info Information / เว็บไซต์ให้ข้อมูล 1,200.-
.name ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 1,200.-
.eu ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตยุโรป (ยูโร) 1,200.-
.in India หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป 1,200.-
.mobile เว็บไซต์สำหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web) 1,200.-
.cc ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 1,200.-
.tv เว็บไซต์ทีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์ 1,500.-
ชื่อโดเมน .th - ccTLDs (Country Code Top Level Domains)
Code Description / Restrictions Pricing
.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 800.-
.in.th Individual/บุคคลทั่วไป (first registe Only!) 800.-
.net.th Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 800.-
.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 800.-
.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 800.-
.mi.th Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร 800.-
.go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 800.-

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .th

เอกสารสำหรับใช้จดโดเมน .co.th
โดเมนนิติบุคคล ห้างร้านบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือบริคุณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)
เอกสารสำหรับใช้จดโดเมน .ac.th
โดเมนสถาบันการศึกษา ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เอกสารสำหรับใช้จดโดเมน .go.th
โดเมนหน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน ตัวอย่างเอกสาร เอกสารออกโดย CIO หรือ เอกสารจากหน่วยงานถึงCIO
เอกสารสำหรับใช้จดโดเมน .in.th
โดเมนสำหรับบุคคลทั่วไป ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้) ตัวอย่างเอกสาร
เอกสารสำหรับใช้จดโดเมน .mi.th
โดเมนสำหรับหน่วยงานทางทหาร ตัวอย่างเอกสาร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมน

เอกสารสำหรับชื่อโดเมน (Domain Name) คืออะไร ?
โดเมนเนม (Domain Name) คือ ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ ใช้เพื่อการเรียกหาเว็บไซต์ที่ต้องการ เป็นสิ่งที่แสดงหรือประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก มีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก การเลือกชื่อโดเมนที่ดีหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น
ทำไมต้องจดทะเบียนโดเมนกับเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์
เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในด้านนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันให้บริการชื่อโดเมนสำหรับลูกค้าองค์กรชั้นนำในประเทศ สำหรับชื่อโดเมน สำหรับชื่อโดเมน gTLDs คุณจะได้รับฟรี บริการ DNS Management, บริการ Domain Forward และ บริการ Email Forward
เมื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนแล้ว ใครเป็นเจ้าของ ?
ชื่อโดเมนจะระบุชื่ออีเมลและรายละเอียดของผู้ถือครองในนามของคุณ คุณจะสามารถบริหารจัดการโดเมน ล็อคหรือปลดล็อคชื่อโดเมน แก้ไขรายละเอียดและเปลี่ยนค่า Name Server ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
ถ้าอีเมลของผู้ถือครองโดเมนใช้งานไม่ได้ คุณจะยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้อย่างไร
กรณีทีอีเมลของคุณใช้งานไม่ได้ คุณสามารถยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของด้วยใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่ออกให้โดยเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์
ชื่อโดเมนสามารถยกเลิกได้หรือไม่ ?
ยกเลิกไม่ได้ แต่ละชื่อโดเมนจะถูกกำหนดด้วยวันหมดอายุในแต่ละรอบ ทั้งนี้หากโดเมนหมดอายุ ชื่อโดเมนจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ