Health and Security Audits

บริการตรวจเช็คประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของ Zimbra

คุณกำลังใช้งาน Zimbra เวอร์ชั่นเก่า ?

ประสบปัญหาประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เราขอแนะนำ บริการตรวจเช็คและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Zimbra


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทำ Email Archiving

Zimbra Health Check

บริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Zimbra ในระดับระบบ (system-level) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อมูลการใช้งาน ตลอดจนการกำหนดในค่าปัจจุบัน

จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวทางและให้คำแนะนำสำหรับการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ Zimbra ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการ เป้าหมายทางธุรกิจและข้อกำหนดของคุณเป็นสำคัญ

Zimbra Security Audit

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของระบบอีเมล ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ การเก็บรักษาและการป้องกันข้อมูลจากไวรัส สแปม มัลแวร์และแฮกเกอร์ เป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรจะต้องดูแลด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ

Security Audit เป็นบริการตรวจสอบความปลอดภัยของ Zimbra Server รวมถึงประเมินระดับความปลอดภัย ค้นหาจุดอ่อนที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดข้อเสนอแนะในการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ

การทำงานของระบบ Email Archiving
เปรียบเทียบ Email Archiving กับ Data Backup

Zimbra Tunning Service

เป้าหมายของบริการปรับแต่งระบบ (จูนนิ่ง) คือ การปรับปรุงค่าคอนฟิคของ Zimbra Server เพื่อให้สามารถทำงานในมีสภาวะที่ดี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Zimbra ของเรา จะช่วยคุณหา Root Cause ของปัญหาที่องค์กรประสบอยู่เป็นประจำ ดำเนินแก้ไขและจูนนิ่งระบบ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Zimbra

Zimbra Upgrade Service

บริการอัพเกรดซอร์ฟแวร์และแพตช์ความปลอดภัย Zimbra ให้เป็นรุ่นล่าสุด โดยข้อมูลไม่สูญหาย ปรับการตั้งค่าให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานน้อยที่สุด

บริการของเราช่วยให้กระบวนการอัพเกรดซอร์ฟแวร์และแพตช์ความปลอดภัยเป็นไปอย่างราบรื่น ครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจสอบระบบเดิม วางแผนและดำเนินการอัพเกรด รวมถึงการปรับแต่ง Zimbra ของคุณให้ทำงานอย่างถูกต้อง

ติดตั้งไว้ในองค์กร หรือ ฝากไว้บนระบบคลาวด์ แบบไหนดี ?

Best-Fit Solutions

ต้องการรับคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา โทร: 02-026-3112