100% FOCUS ON ZIMBRA

ผู้ให้บริการอีเมล Zimbra สำหรับองค์กร

บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ การเป็นผู้ให้บริการอีเมลที่ยอดเยี่ยม ลูกค้าไม่เพียงแค่ต้องการเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
แต่ลูกค้ายังต้องการ การดูแลและสนับสนุนอย่างสมบูรณ์แบบ ”

Zimbra Partner ศูนย์บริการเฉพาะทางที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Zimbra

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 (2005) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการระบบอีเมลสำหรับองค์กร ปัจจุบันเราเป็นผู้ให้บริการในระดับ Gold Partner ที่ได้รับการแต่งตั้งตรงจาก Zimbra, inc. อเมริกา ด้วยความพร้อมของทีมงานบวกกับประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการอีเมลมาอย่างยาวนาน ทำให้เรากลายเป็นผู้นำในการให้บริการอีเมลรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคขั้นสูงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน Zimbra ในประเทศไทย

สิ่งที่เราทำ

บริการของเราเริ่มตั้งแต่ รับฟังปัญหาและความต้องการต้องการของลูกค้า ร่วมกับลูกค้าในการออกแบบโซลูชั่น บริการติดตั้ง ฝึกอบรมการใช้งานและให้บริการสนับสนุนทางเทคนิค รวมไปถึงบริการอีเมลซีเคียวริตี้และบริการอื่นๆ ที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับ Zimbra ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถผสานความร่วมมือกับทีมไอทีของลูกค้า เพื่อให้ได้ระบบอีเมลที่ตรงกับความต้องการ ทันสมัย เสถียร ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า

นโยบายระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


“ มุ่งมั่นบริการอย่างมีคุณภาพและมั่นคงปลอดภัย ”


จุดเด่นของเรา


  • เป็นผู้ให้บริการอีเมลในระดับ Gold Partner ของ Zimbra, inc.
  • บริการของเรา รับประกันความพร้อมใช้งานในระดับ SLA 99.90%
  • มีประสบการณ์ในการให้บริการอีเมล Zimbra สำหรับองค์กร 17 ปี
  • มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ วิถีปฏิบัติและการบริหารจัดการ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)


หนังสือรับรองจาก Zimbra

ศูนย์บริการอีเมลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Zimbra


มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)
ขอบเขตการรับรอง การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล บริการ Cloud Email (SaaS) และบริการ Private Email System (PaaS)
โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001